گالری تصاویر
پینوندهای مهم

اخبار > وابستگي کار ايران در کويت خبر داد: تمامي ايرانيان مقيم کويت مي‌توانند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.


  چاپ        ارسال به دوست

بیمه ایرانیان خارج از کشور

وابستگي کار ايران در کويت خبر داد: تمامي ايرانيان مقيم کويت مي‌توانند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.

علی حسین شهریور وابسته کار سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت ضمن اعلام آخرین جزییات بیمه ایرانیان خارج از کشور گفت: تمامی ایرانیان مقیم کویت می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

 

وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود اظهار داشت: در راستای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به هموطنان عزیزخارج ازکشورکه امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نیست، متقاضیان می توانند با مراجعه به دفتر وابستگی کار در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند.

 

وابسته کار با اشاره به اینکه حدود 50 هزار ایرانی در کویت زندگی می‌کنند، افزود: سازمان تامین اجتماعی آمادگی بیمه تمامی متقاضیان ایرانی در کویت را دارد.

 

مشمولین بیمه

 

وی گفت: کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند مشمول بیمه تامین اجتماعی می باشند.

 

 شهریور در مورد شرایط پذیرش تقاضا گفت: حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا 50 سال تمام می باشد. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد ، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

 

وی افزود: پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود .ضمنا حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا 18 سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

 

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

وابسته کار گفت: مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب وی بین 5/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاحداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود .

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از 5/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد.

شهریور افزود: ازابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از 5/1 برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود .

 

 نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای

وابسته کار در رابطه با نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای گفت: افراد با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار گردند .

وی  افزود: بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) ،  بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه 20% (18% سهم بیمه شده +2% سهم دولت ) ، برخورداری از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و درمان ، پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز ) وهزینه کفن و دفن به بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی از جمله تهدات بیمه ای می باشد.

 

 نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد

وابسته کار در خصوی نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد گفت:  هموطنان می توانند به دفتر وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت مراجعه و نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد اقدام نمایند .

 

نحوه انجام معاینه پزشکی متقاضیان

شهریور در ادامه به نحوه انجام معاینه پزشکی اشاره کرد و گفت : کلیه متقاضیان  بیمه بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت می بایست بدواً با هزینه شخص متقاضی مورد معاینه پزشکی قرار گیرند و چنانچه ازکار افتاده کلی شناخته شوند، تنها می توانند در قبال تعهدات بیمه بازنشستگی و فوت قرار گیرند.

وی افزود: در مواردی که متقاضیان دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان باشد، در صورتی که در تاریخ ارائه درخواست بیش از 9 ماه از قطع ارتباط بیمه­ای آنان سپری نشده باشد و یا قبل از قطع ارتباط بیمه ای به طور پیوسته حداقل  365 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ ازکارافتادگی معتبر است را دارا  باشد، از انجام معاینات پزشکی بدو قرارداد معاف خواهند بود.

وابسته کار گفت:متقاضیان با مراجعه به دفتر وابستگی کار و ارایه تصویر گذرنامه و یک قطعه عکس با دریافت فرم معاینه پزشکی، جهت انجام معاینه به پزشک معتمدکه مورد تأئید این وابستگی است مراجعه می کنند.

 

خدمات درمانی

علی حسین شهریور در ادامه گفت: متقاضی در صورت تمایل می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده ، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار گردد.

وی افزود: هزینه های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأئید وابسته کار بر اساس تعرفه های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت خواهد بود .

 

شرایط برقراری مستمری بازنشستگی

وی گفت: در حال حاضر افراد  بیمه شده با دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و 60 سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان یا  داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه با 50 سال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان  و یا داشتن 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی از مستمری بازنشستگی استفاده نمایند.

 

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی

شهریور در رابطه با شرایط ضروری برای برقراری مستمری از کارافتادگی گفت: چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت  حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری ، اتمام درمان های انجام شده و همچنین ازکارافتادگی ، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می گردد .

وی افزود: در صورتی که کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی ، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل 66% و یا بالاتر تعیین نماید و بیمه شده حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف 10 سال قبل از شروع بیماری و همچنین 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد، نسبت به برقراری مستمری از کارافتادگی اقدام می شود.

 

شرایط برقراری مستمری بازماندگان

وابسته کار در خصوص شرایط برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی گفت: در صورتی که بیمه شده متوفی ظرف 10 سال قبل از تاریخ فوت حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد مشروط بر اینکه 90 روز آن در آخرین سال حیات واقع شده باشد و یا بیمه شده متوفی حداقل 20 سال سابقه قابل قبول داشته باشد نسبت به برقراری مستمری بازماندگان اقدام خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین 1 تا 20 سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه ( بدون الزام به رعایت ماده 111 قانون تأمین اجتماعی) و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون را خواهند داشت.

 


١٦:٠٦ - 1395/06/28    /    شماره : ٤١٣٨٢٢    /    تعداد نمایش : ٢٦٨٨خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران